Text

    UAB “Magistralė“– didelę patirtį sukaupusi įmonė, kuri specializuojasi požeminių

inžinerinių tinklų statyboje bei projektavime.


    Ilgametę patirtį turintys darbuotojai, modernios technologijos ir aukščiausia atliekamų darbų kokybė – tai pagrindas norint užtikrinti, kad įmonės teikiamos paslaugos atitiktų ir viršytų užsakovų poreikius. Siekiant išlaikyti ir dar labiau sustiprinti savo konkurencingumą, bendrovė palaiko ir nuolat tobulina Integruotą kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005 ir BS OHSAS 18001:2007  standartų reikalavimus.


    Įmonės vykdoma gamybinė veikla yra tiesiogiai susijusi su aplinka, todėl nustatant ir įgyvendinant savo bendrovės tikslus ir užduotis, stengiamės racionaliai ir ekonomiškai naudoti gamtos bei energetinius išteklius, atliekas tvarkyti vadovaujantis antrinio panaudojimo bei rūšiavimo principais.


    Bendrovės vadovybė, užtikrindama efektyvų Integruotos kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos funkcionavimą, įsipareigoja ypatingą dėmesį kreipti į bendrovės veiklai taikomų teisinių ir kitų reikalavimų bei taršos prevencijos principų laikymosi atitiktį.


    Bendrovė siekia užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, mažinant nelaimingų atsitikimų darbe tikimybę ir darbuotojų sergamumą profesinėmis ligomis.  Organizuojant nuolatinius mokymus siekiame, kad kiekvienas UAB „Magistralė“ darbuotojas suvoktų savo indėlį ir atsakomybę kokybės, aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos srityse.


    Tobulindami abipusiai naudingos partnerystės ryšius su užsakovais bei tiekėjais, analizuojame klientų atsiliepimus ir rinkos poreikius, ieškome racionaliausių techninių sprendimų padedančių nuolat gerinti mūsų teikiamas paslaugas.


    Nepriklausomų išorės bei vidaus auditų metu tikriname atitikimą reikalavimams ir gautus rezultatus naudojame vadovybinės analizės procese, priimant svarbius strateginius sprendimus.


Gamta nepakenčia netikslumų ir neatleidžia klaidų! R.V.Emersonas